System instalacji sanitarnych i grzewczych Alupex

Idealny do instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej,
centralnego ogrzewania i ogrzewania podłogowego

instalacjawavin

Dane do projektowania

Jednostkowe liniowe straty ciśnienia w przewodach systemu Tigris Alupex należy określić na podstawie poniższych nomogramów.


Nomogram 1. Jednostkowe liniowe spadki ciśnienia w przewodach przy temperaturze medium grzewczego t = 60°C


Nomogram 2. Jednostkowe liniowe spadki ciśnienia w przewodach wody pitnej t = 10°COpory miejscowe


Wartości współczynników strat miejscowych w złączkach systemu Tigris Alupex należy przyjmować zgodnie z tab. 1.Próba szczelności instalacji

Wszystkie przewody systemu Tigris Alupex, przed ich zakryciem, należy poddać próbie ciśnieniowej.


Przed rozpoczęciem próby ciśnieniowej niezbędne jest odłączenie dodatkowych urządzeń instalacji, które mogą ulec uszkodzeniu lub zakłócić przebieg próby. W celu kontroli zmiany ciśnienia w najniższym punkcie instalacji konieczne jest podłączenie manometru z dokładnością odczytu 0,01 MPa. Przygotowaną do próby instalację należy napełnić wodą i odpowietrzyć.


Badanie szczelności instalacji wody pitnej

Ciśnienie próbne podnieść do 1,5-krotnej wartości ciśnienia roboczego. Podczas próby wstępnej ciśnienie próbne w ciągu 30 minut należy dwukrotnie podnieść do pierwotnej wartości w odstępie 10 minut. W ciągu następnych 30 minut próby spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,06 MPa.


Bezpośrednio po badaniu wstępnym przeprowadzić 120-minutową próbę główną. W tym czasie ciśnienie pozostałe po próbie wstępnej nie może spaść więcej niż 0,02 MPa.


Dodatkowo podczas trwania próby należy dokonać wizualnej oceny szczelności wykonanych połączeń.


Badanie szczelności instalacji centralnego ogrzewania

W przypadku instalacji centralnego ogrzewania zastosować ciśnienie próbne wynoszące 0,2 MPa + najwyższe ciśnienie robocze w instalacji. Próbę szczelności wykonać jak dla instalacji wody pitnej. Po wykonaniu próby szczelności zaleca się przeprowadzić próbę na gorąco, sprawdzając w warunkach roboczych szczelność instalacji.

Źródło: materiały firmy Wavin Metalplast-Buk Sp. z o.o.

ALUPEX.PL