System instalacji sanitarnych i grzewczych Alupex

Idealny do instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej,
centralnego ogrzewania i ogrzewania podłogowego

instalacjawavin

Technika mocowania

Przewody montowane w ścianach czy podłogach należy prowadzić w rurach osłonowych (np. typu peszel) lub otulinach izolacyjnych. Zastosowanie otulin izolacyjnych jest szczególnie zalecane w przypadku instalacji c.o. oraz ciepłej wody.


Najczęstszą metodą montażu stosowaną w praktyce jest rozprowadzanie instalacji w posadzce lub ścianie. Wówczas nie są wymagane dodatkowe kompensacje przewodów. (Wyjątki stanowić mogą bardzo długie odcinki instalacji c.o. lub ciepłej wody. W takich przypadkach zaleca się sprawdzenie wielkości wydłużeń i rozważenie zasadności wykonania kompensacji np. poprzez zmianę kierunku prowadzenia instalacji).


W przypadku natynkowego montażu instalacji przewody powinny być prowadzone w sposób umożliwiający swobodne przejęcie ich ewentualnych wydłużeń. Szczególnie dotyczy to montażu bardzo długich odcinków instalacji c.o. lub ciepłej wody. Dlatego należy sprawdzić (dla danych parametrów pracy i montażu instalacji) wielkość wydłużeń i w razie potrzeby wykonać kompensację wydłużeń cieplnych przewodów.


Maksymalny rozstaw punktów przesuwnych dla swobodnie ułożonych przewodów systemu Tigris Alupex:

Przykładowe sposoby podłączeń grzejników:


Źródło: materiały firmy Wavin Metalplast-Buk Sp. z o.o.

ALUPEX.PL