System instalacji sanitarnych i grzewczych Alupex

Idealny do instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej,
centralnego ogrzewania i ogrzewania podłogowego

instalacjawavin

Instrukcja montażu

1. Uciąć prostopadle rurę za pomocą nożyc do cięcia rur. 2. Skalibrować koniec rury za pomocą trzpienia kalibrującego odpowiedniej średnicy. Kalibrację wykonać przez jednoczesne wciskanie i okręcanie rury do końca trzpienia kalibrującego. Dodatkowo przez okręcenie rury sfazować jej wewnętrzną krawędź.
3. Wsunąć do oporu rurę w złączkę. Głębokość wsunięcia rury sprawdzić przez otwory w metalowej tulei zaciskowej. 4. Pojawienie się rury w otworze kontrolnym świadczy o wsunięciu rury w złączkę na wymaganą głębokość.
5. Zacisk złącza wykonać przy użyciu specjalnych narzędzi zaciskowych. Rozsunąć szczęki zaciskowe i nałożyć je na złączkę. Szczęki zaciskowe w całości umieścić na metalowej tulei złączki prostopadle do osi rury. 6. Proces zaciskania przeprowadzić aż do momentu, gdy szczęki zaciskowe zamkną się całkowicie. Całkowite zamknięcie szczęk zaciskowych jest warunkiem uzyskania prawidłowego połączenia.
7. Po wykonaniu połączenia "odblokować" szczęki zaciskowe i zdjąć je z trwale zaciśniętego złącza.

Uwaga! Urządzenia zaciskowe używać zgodnie z instrukcją obsługi producenta. Trwała szczelność połączeń jest zagwarantowana tylko przy zastosowaniu szczęk zaciskowych o profilu dostosowanym do tworzywowych złączek zaciskowych firmy Wavin.


Gięcie rur

Rury wielowarstwowe typu PE-X/Al/PE-RT można wyginać ręcznie lub za pomocą sprężyny do gięcia rur. Stosując sprężynę, można uzyskać mniejszy promień gięcia bez załamania i zwężenia przekroju rury.


W zależności od techniki gięcia rur dopuszcza się następujące minimalne promienie gięcia rur:


Źródło: materiały firmy Wavin Metalplast-Buk Sp. z o.o.

ALUPEX.PL